SÖĞÜT ALTIN MADENİ ÇEVRESİNDE ARAMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİMİZİ GENİŞLETİYORUZ

4 Ocak 2022

Şirketimiz Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından Bilecik ili sınırları içinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahasının sahibi olan Kavak Madencilik A.Ş.'nin %80 hissesinin 1.800.000 USD bedel ve %2 rödövans ile satın alınması için %80 hissedar konumundaki Teck Anadolu Madencilik A.Ş. ile 03.01.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Gübretaş tarafından KAP’a konu ile ilgili yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik ili sınırları içinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahasının sahibi olan Kavak Madencilik A.Ş.’nin %80 hissesinin 1.800.000 USD bedel ve %2 rödövans ile satın alınması için %80 hissedar konumundaki Teck  Anadolu Madencilik A.Ş. ile 03.01.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır.  Sözleşme imzalanmasını takiben hisse devrine yönelik ilgili resmi makamlardan onay işlemleri yerine getirilecektir.   

 

Kavak Madencilik A.Ş. uhdesinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahası içindeki Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt  Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 km batısında yer almakta olup hali hazırda arama safhasındadır. Kavak Madencilik A.Ş.’nin hisselerinin alınması ile Söğüt Altın Madeni çevresinde arama-geliştirme faaliyetlerimizin genişletilmesi ve olası yeni maden kaynaklarının tespiti hedeflenmektedir.”

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.

daha fazla haber