SÖĞÜT ALTIN MADENİ

Söğüt Projesi, Bilecik ili, Söğüt ilçesi sınırları içinde, Söğüt-Eskişehir karayolu üzerinde yer alan, 82050 numaralı işletme ruhsatlı sahada bulunmaktadır.  Bilecik ilinin yaklaşık 35 km. güneydoğusunda, Bozüyük ilçesinin yaklaşık 20 km. kuzeydoğusunda kalan işletmemiz, Söğüt ilçe merkezine 6 km. mesafededir.

Maden İşletme Yöntemi

Söğüt Altın Madeni’nde cevher kazı işlemleri açık ocak ve yeraltı madenciliği olmak üzere iki şekilde yürütülecektir.

Açık Ocak madenciliği, cevherin yapısına göre tasarlanmış olan bir kazı operasyonunun, yeraltına inmeden, örtü tabakasının kaldırılması esasına dayanan bir operasyondur.

Tüm işlemlerin, olabildiğince mekanize olarak gerçekleştirilmesi esastır: dizel-hidrolik delme makinaları, ekskavatörler, loderler, hafriyat kamyonları, greyder, dozer gibi açık ocak madenciliği iş makinaları kullanılır.

Yeraltı madenlerinde yeraltı cevher üretim metodu “Kes & Doldur” madenciliği ve “Ara Katlı Göçertme” madenciliğinin kombinasyonudur.

Söğüt Altın Madeni sahasında genel yapı itibariyle selektif kazı gerektiği için operasyonun büyük çoğunluğunun kes & doldur yöntemi ile gerçekleşmesi beklenmektedir.

Her iki yöntemde de ayna ilerlemesi yapılması gerekmektedir. Bir ayna döngüsü: delme-patlatma-havalandırma-yükleme/nakliye-tahkimat-servis döngüsünde gerçekleşir.

Tüm işlemlerin, olabildiğince mekanize olarak gerçekleştirilmesi esastır.

Söğüt Altın Madeni’nde tüvenan olarak üretilen cevher, cevher stok sahalarında oksit ve sülfür içeriğine göre sınıflandırılarak stoklanır. Sınıflandırılmış tüvenan cevher içeriğindeki altın ve gümüş, cevher zenginleştirme tesisinde elde edilir. Zenginleştirme işlemi, cevher karakteristiğine göre, oksitli ünitelerde ya da sülfürlü ünitelerde gerçekleştirilir.

Maden Kaynak / Rezerv Rakamları

Söğüt projesi Sakarya Zonu içerisinde İzmir- Ankara Sütur Zonu’ nun hemen kuzeyinde yer alır. Proje Akbaştepe ve Korudanlık olarak adlandırılan iki farklı cevherleşmeden oluşmaktadır.

Söğüt Projesi Lokasyon Haritası

Akbaştepe cevherleşmesi proje sahasının güneyinde, Korudanlık ise kuzeyinde yeralır. Mineralizasyonlarlar yaklaşık doğu-batı doğrultuda olup her iki cevherleşme de kuzeye eğimlidir. Akbaştepe cevherleşmesi yüksek eğim açısına sahip iken (65-700) Korudanlık cevherleşmesinin 40-500 gibi düşük bir eğim açısına sahip olduğu gözlenir.

Akbaştepe cevherleşmesi refrakter bir karektere sahiptir. Korudanlık cevherleşmesi ise tümüyle oksitli bir yapı sunar.

Proje de günümüze kadar toplam 733 adet, 253,602m karotlu sondaj tamamlanmıştır.

Akbaştepe Cevher Modeli

Korudanlık Cevher Modeli

Maden Kaynak ve Rezerv Raporu Ekim 2020 de RPM Global Türkiye Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesindeki Yetkin Kişiler tarafından JORC ve UMREK kodlarına uyumlu olarak hazırlanmıştır.