HAKKIMIZDA

Bir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Gübretaş, ülke tarımındaki kalite ve verimliliği arttırmak üzere yıllardır devam ettirdiği başarılı faaliyetlerini şimdi başka bir iş kolu ile taçlandırıyor. Gübretaş, ülkemizin yeraltı zenginliklerini ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla kurduğu yeni iştiraki GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş. ile bilinçli tarıma öncülük ederek yıllardır ülkemize sağladığı katma değeri artık farklı bir boyuta taşıyor. Toprağın değerini ve kıymetini faaliyetleri ile her zaman arttırmış olan Gübretaş; şimdi de sürdürülebilir, çevre hassasiyeti yüksek, bilinçli, topluma ve yaşam değerlerine saygılı madencilik yaparak ülke ekonomisine sunduğu katkıları arttırmayı hedefliyor.

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Mart 2020’de GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu kararı ile şirketin maden faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kuruldu.

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından, Bilecik İli, Söğüt İlçesi’nde işletilmesi planlanan Söğüt Altın Madeni İşletmesi ülkemiz altın üretiminin arttırılmasında büyük rol oynayacaktır. Proje tam kapasite devreye girdiğinde ilk planlamalara göre 800 kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Ulusal ve uluslararası madencilik standartlarına uygun, sürdürülebilir madencilik ilkeleri doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve sosyal onay kriterleri öncelikli olacak şekilde faaliyetlerini yürütecek olan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. yöreye, topluma ve geniş ölçekte ülkeye en yüksek katma değeri sağlama hedefiyle çalışmaktadır.

Tarihçe