İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEĞERLERİMİZ

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR İŞ ORTAMI

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. olarak, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak bizim en büyük önceliğimizdir. Bu amaçla, alt yüklenici ve tedarikçi çalışanları ile stajyerler de dahil olmak üzere, madenimizde görev alan tüm çalışanların süreçlerini tanımlıyor, bu süreçlere uygun risk analizleri yapıyor, tespit edilen risklere uygun kontrol sistemleri kuruyor ve uyguluyoruz.

MEVZUATA UYGUNLUK

Tüm çalışmalarımız, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara tam uyumlu bir şekilde yürütülmektedir.

İŞE UYGUNLUK VE EĞİTİM

Görevlendirmelerimizi belirlenmiş iş akışlarına uygun bir şekilde, uygun işe yetkin çalışanlar atayarak yapıyoruz. Çalışanlarımızı, uygun eğitim ve yetiştirme programlarına tabi tutuyoruz. İş güvenliği kültürünü tüm çalışanlarımızın hayatının bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz.

SÜREKLİ GELİŞİM

Ölçülebilir iş sağlığı ve güvenliği performansı için izleme ve ölçme sistemleri kullanıyor, gelişime açık yönleri belirliyor, önleyici yaklaşımımızla iyi uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

Tüm çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine dahil ediyor, görüşlerine değer veriyoruz. İş güvenliği kültürünün gelişimine katkı sağlayan eğitim, öneri ve ödül sistemlerini, güçlü iletişimimizin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz.

Bütün çalışmalarımızı sürekli gelişim ve mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak gerçekleştiriyoruz.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI

Tüm çalışanlarımızın sağlık durumunu sürekli takip ediyor, koruyucu ve önleyici sağlık politikaları geliştiriyoruz.

COVID-19

İş sağlığı ve güvenliği ekibimizle COVID-19 zorluklarını proaktif bir şekilde yönetiyoruz.  İlk günden itibaren tedbirlerimizi ciddiyetle uyguladık ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz.

Pandemi sürecinde çalışanları, yüklenicileri ve tedarikçileri güvende tutmak için Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi referansıyla ve uluslararası sağlık kuruluşlarının en iyi uygulama tavsiyeleriyle uyumlu bir dizi önlemi uyguluyoruz. Bunlar, sosyal mesafeden seyahat kısıtlamalarına, esnek ve uzaktan çalışma düzenlemelerine, PCR ve kişisel hijyen kontrollerine kadar uzanmaktadır.

ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ

Madencilik faaliyetleri sırasında oluşabilecek muhtemel tüm kaza ve olaylara karşı acil durum senaryoları çalışılmakta ve iş adımları belirlenmektedir. Belirlenen görev dağılımı dahilinde, tüm çalışanlarımız bilgilendirilmekte ve sürekli olarak eğitim ve tatbikatlarla canlı tutulmaktadır.

ARAMA VE KURTARMA

Alanında uzman ve ülke çapında arama kurtarma faaliyetlerine katılmış İSG profesyonelleri liderliğinde Maden Arama Kurtarma Ekibimiz oluşturulmaktadır. Bu ekip hem sahada hem de ihtiyaç duyulması halinde ülke genelinde maden arama ve kurtarma faaliyetlerine iştirak edebilecek donanım ve yetkinliğe sahiptir.

GÜVENLİ EKİPMAN VE MALZEME KULLANIMI

İşletme sahasına yeni giren tüm iş makinesi ve ekipmanlar için risk değerlendirmesi düzenlenmekte ve bu değerlendirmeye göre iş akışları, bakım ve kullanım talimatları oluşturulmaktadır.

Sahada kullanılan tüm kimyasal içerikli malzemeler ön değerlendirmeye tabi tutulup en güvenli malzemenin seçimi sağlanarak faaliyetler yürütülmektedir.

ÇALIŞMA İZİNLERİ

İşletme sahasında belirlenmiş faaliyetler iş izin sistemleri ile yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş ve alanında uzman çalışanların kontrol ve denetiminde yürütülen faaliyetler iş güvenliği kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır.

YOL ve TRAFİK GÜVENLİĞİ

İşletme sahası içinde gerek iş makinelerinin gerekse hafif araçların güvenli bir şekilde hareket etmesi; çalışanlarımızın sahaya ulaşımı ve sahadan evlerine dönüşlerinin en güvenli şekilde yönetilmesi ve tedarikçi ve ziyaretçilerin sahaya ulaşımı sırasında hiçbir sorun yaşanmaması için yol güvenliği prosedürü oluşturulmakta ve hassasiyetle işletilmesi için tedbirler alınmaktadır.