SÖĞÜT ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU SUNULDU

13 Eylül 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği, kamu kurum ve kuruşlarından oluşan inceleme değerlendirme komisyonunun proje ile ilgili son değerlendirmelerinin alınabilmesi için hazırlanmış olan Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur.

Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisinde 82050 nolu maden işletme ruhsatı dâhilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi’nin gerçekleştirilebilmesi için, projenin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci 25.02.2021 tarihi itibari ile başlatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği, kamu kurum ve kuruşlarından oluşan inceleme değerlendirme komisyonunun proje ile ilgili son değerlendirmelerinin alınabilmesi için hazırlanmış olan Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı ÇED Raporu 10.09.2021 tarihi itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.  Devam eden süreçte Nihai ÇED Raporunun sunulması ve ÇED Olumlu Kararının alınması işlemleri yürütülecektir.

Ayrıca proje ile ilgili olarak 1. Faz tesis ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makineleri, 2022 yılı başından itibaren proje sahasına gelmeye başlayacaktır. 

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.

daha fazla haber