SÖĞÜT ALTIN MADENİ PROJESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI YAYINLANDI

18 Ekim 2021

Şirketimiz Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından Söğüt Altın Madeni Projesi’nin bulunduğu Bilecik ili, Söğüt ilçesi sınırları içerisindeki 82050 numaralı maden işletme ruhsatı sahasında bulunan üçüncü şahıslara ait taşınmazlar, 16 Ekim 2021 tarih ve 4626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırılmıştır.

Gübretaş tarafından KAP’a Şirketimiz kamulaştırma kararı kapsamında yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından Söğüt Altın Madeni Projesi’nin  bulunduğu Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme ruhsatı sahasında bulunan üçüncü şahıslara ait taşınmazların, ülkemizin altın üretim hedefine yönelik en önemli katkılardan birini sağlayacak ve ülke ekonomisinde dış ticaret açığının kapatılmasına olumlu katkısı olacak Söğüt altın madeninin ivedi bir şekilde üretim safhasına geçirilebilmesi ve milli ekonomiye kazandırılması amacıyla acele kamulaştırılması için 25.03.2021 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır.

16.10.2021 tarih ve 4626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, söz konusu maden ruhsat sahası sınırları içerisinde kalan ve altın+gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan karar ekindeki taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiş olup bu karar 17.10.2021 tarih ve 31631 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı ekindeki taşınmazların hazine adına tescili süreci tamamlandıktan sonra inşaat ve madencilik faaliyetlerinde bulunmak üzere Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’ye tahsis süreci ivedilikle başlatılacaktır.”

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971164

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.

daha fazla haber