SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilincimiz: Toplumun farklı kesimleri ile işbirliğine girerek yürütmekte olduğumuz operasyonumuzda ekonomik, sosyal ve çevre konularında ortaya çıkan tüm etkileri göz önüne alarak toplumun gelişimine destek vermeye ve katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmeyi hedefleriz.

Sosyal Sorumluluk Bilincinin işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun idrakiyle;

Tüm faaliyetlerimizi öncelikle yöreye, sonrasında tüm topluma ve ülkemize; çevre, eğitim ve sanat, alanlarında geliştireceğimiz projelerle katkı sağlama önceliği ile planlayacağız. Sürdürülebilir madencilik kriterlerinin kılavuzumuz olduğu faaliyetlerimiz ile topluma en yüksek noktada fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki yöre halkının haklarını gözeterek,

Toplum için değer yaratma hedefiyle,

Ülkemize katma değer sağlama gayesiyle faaliyetlerimizi yürüteceğiz.

Gübretaş Maden Yatırımları tüm çalışmalarında uluslararası ve ulusal madencilik standartlarına uygun, sürdürülebilir madencilik ilkeleri doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve sosyal onay kriterleri öncelikli olacak şekilde faaliyetlerini yürütecek; yöreye, topluma ve geniş ölçekte ülkeye en yüksek katma değeri sağlama hedefiyle çalışacaktır.