TOPLUM İLİŞKİLERİ

Toplumsal Fayda Önceliğimiz: Hedeflerimizle, ülke ve toplum çıkarlarının uyum içinde olmasına azami hassasiyet gösteririz. Üretimimizle ülke ekonomisine sağlayacağımız katma değeri arttırmayı hedefler, sürdürülebilir bir gelecek yaratma yolunda sorumluluklarımızın bilinci ile yöre halkının faydasını gözeterek faaliyetlerimizi yürütürüz.

Toplum İlişkilerinin öneminin bilinciyle hareket ederek;

  • Tüm faaliyetlerimizi, beraber çalıştığımız toplumun fayda sağlayacağı şekilde yürütmeyi ilke edinerek,
  • Paydaşlarımızın tüm üyelerinin ihtiyaçlarına, değerlerine, görüş ve haklarına saygı ve anlayış göstererek,
  • Toplumun tüm fertleri adına sorumluluk bilinci ile hareket ederek,
  • Açık ve şeffaf iletişim kurarak,
  • Karşılıklı dayanışma prensibini ilke edinerek,
  • Sosyal onayı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görerek,
  • Sürdürülebilir madencilik kriterleri çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin çıktılarını gözeterek,

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki yöre halkının haklarını gözeterek,

Toplum için değer yaratma hedefiyle,

Ülkemize katma değer sağlama gayesiyle faaliyetlerimizi yürüteceğiz.

Gübretaş Maden Yatırımları tüm çalışmalarında uluslararası ve ulusal madencilik standartlarına uygun, sürdürülebilir madencilik ilkeleri doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve sosyal onay kriterleri öncelikli olacak şekilde faaliyetlerini yürütecek; yöreye, topluma ve geniş ölçekte ülkeye en yüksek katma değeri sağlama hedefiyle çalışacaktır.