VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ & İLKELERİMİZ

VİZYONUMUZ

Yenilikçi, ilkeli ve sorumlu bakış açımızla ülkemizde ve dünyada sürdürülebilir madenciliğin en başarılı örneği olmak.

MİSYONUMUZ

Madenciliğin yenilikçi uygulamaları ile sektöre yön vererek; çalışanlarına, çevreye, yöreye, topluma, yaşam değerlerine ve ekonomiye kattığı değeri her geçen gün arttırma odağıyla, uluslararası standartlarda, milli değerleri gözeten, evrensel, saygın, kalıcı, sürdürülebilir madencilik yapmak.

İLKELERİMİZ

Çalışma Kalitemiz: İş güvenliği, çevre ve sosyal onayı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görürüz. Uygulanabilir en iyi teknolojiyi kullanır, yenilikçi ve dinamik yapımızla mükemmele ulaşmayı hedefleriz.

Çalışanlarımız: Takım çalışmasını önemser; çalışanlarımızla güven, güçlü iletişim ve şeffaflık üzerine kurulmuş parçaların bir bütününü oluştururuz. Amacımız çalışanlarımızı sürekli geliştirmek, konusunda uzman ve yetkin personelimiz ile şirketimizi liderliğe taşımaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefimiz: Tüm paydaşlarımız için iş güvenliği ve sağlığı farkındalığını oluşturarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tüm çalışanlarımınızın hakkı olduğu bilinciyle, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumayı şirket kültürünün bir parçası olarak benimseyerek çalışmalarımızı yürütürüz.

Çevre Hassasiyetimiz: Tüm iş süreçlerimizde doğanın korunması ve sürdürülebilir madencilik kriterlerinin uygulanması birincil önceliğimizdir. Faaliyetlerimizi gelecek kuşakların yaşam kalitesinin arttırılması bilinciyle yürütürüz.

Toplumsal Fayda Önceliğimiz: Hedeflerimizle, ülke ve toplum çıkarlarının uyum içinde olmasına azami hassasiyet gösteririz. Üretimimizle ülke ekonomisine sağlayacağımız katma değeri arttırmayı hedefler, sürdürülebilir bir gelecek yaratma yolunda sorumluluklarımızın bilinci ile yöre halkının faydasını gözeterek faaliyetlerimizi yürütürüz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilincimiz: Toplumun farklı kesimleri ile işbirliğine girerek yürütmekte olduğumuz operasyonumuzda ekonomik, sosyal ve çevre konularında ortaya çıkan tüm etkileri göz önüne alarak toplumun gelişimine destek vermeye ve katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmeyi hedefleriz.

Prensiplerimiz